Introducción a la teoría y la práctica en TEI (U Pompeu Fabra)

La UPF inaugura el nou Centre d’Humanitats Digitals que acollirà iniciatives digitals en curs i n’impulsarà de noves. El passat dijous 14 de desembre els vaig visitar i hi vaig impartir un taller sobre la Text Encoding Initiative.  El divendres 15 hi va haver una taula rodona sobre dos projectes interessantíssims. D’una banda, el professor de la UPF Simone Ventura y Natasha Romanova (Caen MICLE) presentaren el The Values of French Language and Literature in the European Middle Ages; i de l’altre, Sadurní Martí (Universitat de Girona) explicà les perspectives de futur de RIALC (Repertorio Informatizzato dell’antica letteratura catalana), projecte pioner de la literatura catalana medieval i que ara es troba en vies de actualització.